La legalització i traducció de documents

La legalització i traducció de documents

La legalització és un procés administratiu mitjançant el qual es dona validesa a un document públic estranger. En aquest procés es comproven la signatura i l’autoritat signant del document. Quan no cal legalitzar un document? Els països adherits al Conveni de la Haia...