La legalització i traducció de documents

Legalitzar i traduir un document

La legalització és un procés administratiu mitjançant el qual es dona validesa a un document públic estranger. En aquest procés es comproven la signatura i l’autoritat signant del document.

Quan no cal legalitzar un document?

Els països adherits al Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d’octubre de 1961 (conegut com el conveni de la postil·la), van suprimir la legalització dels documents públics estrangers. En aquests països no cal fer la legalització, però sí que has d’aconseguir la postil·la (països inscrits en el Conveni de la Haia).

Hi ha altres convenis que eximeixen de legalitzar alguns documents. Consulta el web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya per obtenir-ne més informació.

Quin preu té legalitzar un document?

La legalització no té cap cost, sempre que es faci en la Secció de Legalitzacions d’Afers Exteriors i de Cooperació (c. Pechuán, 1, 28002 Madrid. Tel.: 91 379 16 55). En canvi, si es fa en una ambaixada o un consolat, sí que hem d’abonar una taxa.

 

Durant quant de temps serveixen els documents legalitzats?

Els documents legalitzats no caduquen. Depèn directament de la vigència del document original. En cas que el document original tingui una durada determinada, aquesta data també n’afecta la legalització.

 

Et poden denegar la legalització d’un document?

El ministeri no legalitza certificats o documents en els casos següents:

– Si l’original que presentes no és un document públic ni un document privat instrumentat per un notari.

– Si no té la legalització prèvia per part de les autoritats, com marca la normativa.

– Si les signatures que cal legalitzar no estan dipositades en el registre de la Secció de Legalitzacions del ministeri.

En cas que et deneguin la legalització, la pots recórrer.

 

Quins certificats i documents estrangers es poden legalitzar per fer-los servir a Espanya?

– Documents públics.

– Còpies dels documents públics expedides per l’autoritat emissora.

– Còpies compulsades pels representants d’Espanya en un altre país que anteriorment hagin estat legalitzades per via diplomàtica o postil·lades.

– Còpies notarials.

 

Cal traduir la documentació que es vol legalitzar?

Pel que fa a la documentació expedida per autoritats espanyoles que hagi de lliurar-se en un altre país, és imprescindible consultar els requisits locals de l’organisme receptor dels documents. Generalment, la majoria dels països només accepten documentació en la seva llengua oficial.

 

D’altra banda, la documentació estrangera que hagi de lliurar-se a Espanya ha d’estar traduïda a l’espanyol. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) d’Espanya només accepta traduccions oficials (és a dir, traduccions jurades):

 

– Fetes per un traductor-intèrpret jurat habilitat pel MAEC. IMPORTANT: aquestes traduccions no s’han de legalitzar.

– Fetes per una representació espanyola a l’estranger (requereixen legalització).

– Fetes per la representació diplomàtica o consular d’Espanya de l’estat que emet la documentació (requereixen legalització).

 

Pots trobar més informació sobre a quins organismes has d’acudir per legalitzar documents a la pàgina del Govern d’Espanya. De tota manera, aquí et deixo el número de telèfon del MAEC i el correu electrònic de contacte: +34 91 379 16 55 / legalizaciones@maec.es.

Si et cal fer una traducció jurada d’algun document, pots consultar la nostra secció de traducció jurada.

Si tens qualsevol dubte o consulta, envia’ns un correu o deixa’ns un comentari.

Núria Masdeu

Traductora professional