Blog 

 

 

La legalització i traducció de documents

La legalització i traducció de documents

La legalització és un procés administratiu mitjançant el qual es dona validesa a un document públic estranger. En aquest procés es comproven la signatura i l’autoritat signant del document. Quan no cal legalitzar un document? Els països adherits al Conveni de la Haia...

Traducció jurada digital en català: és possible?

Traducció jurada digital en català: és possible?

Els últims anys, la tecnologia ha fet que la burocràcia es modernitzi i admeti la presentació de documents per internet. A més, l’arribada de la COVID-19, el distanciament social i el teletreball han posat de manifest encara més la necessitat d’evitar les gestions en...

On es pot trobar un traductor jurat de català

On es pot trobar un traductor jurat de català

Si busques un traductor jurat o vols comprovar si algú si ho és, l’has de buscar al registre de traductors i intèrprets jurats en llengua catalana. Es tracta d’un registre gestionat per la Generalitat que s’actualitza a mesura que s’hi van afegint nous traductors...

Parlem dels teus textos

Contacte

Polítiques